Váš stroj zase zlobil? Pusťte do něj Mobil™!

I vaše výroba má skrytý potenciál růstu. V cestě ovšem stojí mnohé překážky. Nečekané odstávky, poruchy, výměny součástek i oleje.

Syntetické oleje Mobil SHC prokázaly v různých aplikacích a na různých místech světa své nejlepší vlastnosti a pomohly firmám plnit výrobní plány a šetřit náklady.

Nastartujte efektivnější výrobu s oleji Mobil SHC právě teď i vy.

Výhody olejů Mobil

25 %

Prodloužení servisního intervalu

Servisní interval na sítech papírenských strojů se po přechodu na Mobil SHC Polyrex 462 v porovnání s konkurenčními minerálními mazivy prodloužil u testované společnosti až o 25 %. Mazivo nyní hladce proudí mazacím systémem a nezpůsobuje žádné ucpávání úsadami. Barva maziva na výstupu indikuje velmi nízkou oxidaci a degradaci maziva.

3 726 000 Kč

Úspora v údržbě

Německý výrobce papírových ubrousků po přechodu na syntetický olej Mobil SHC Gear 220 zaznamenal, že se na jeho strojích výrazně omezily vibrace ložisek a tím i jejich poruchovost. To vedlo k úspoře spotřeby náhradních dílů i práce údržby v porovnání s minerálním olejem používaným v minulosti. Zákazník také mj. uvedl, že díky používání syntetického oleje dochází k sedmiprocentní úspoře energie.

16 000 h

Dosažených hodin intervalu výměny oleje

Plně syntetický kompresorový olej Mobil SHC Rarus 46 umožnil papírenské společnosti z Ohia zdvojnásobit interval výměny oleje v kompresoru Quincy QSI 1500 z 8 až na 16 000 hodin. Zároveň výrazně zvýšil čistotu kompresoru, čímž společnosti ušetří přibližně 120 000 Kč ročně.

6.5 %

Celková úspora energie

Společnost Smurfit Kappa se rozhodla pro změnu oleje v převodovkách.
Nižší tření a skvělá viskozita kapaliny umožnila úsporu energie až o 6.5 % v porovnání s předchozími měřeními.
Syntetický olej Mobil SHC 632 oproti předchozímu požívanému minerálnímu oleji také snížil teplotu převodovky o 8,4 °C což navíc významně prodloužilo i životnost zařízení.
Tato změna přinesla firmě úsporu až 80 000 Kč ročně na jedné převodovce. Došlo i k snížení emisí vypouštěných do ovzduší o 20 tun CO2 ročně.

 

2x

Prodloužený interval výměny oleje

Přechod na Mobil SHC Cibus 46 umožnil na kompresoru Atlas Copco prodloužit životnost oleje a dosáhnout intervalu výměny oleje o více než 4 000 hodin. Zdvojnásobení intervalu výměny oleje v důsledku snížilo objem nákupu oleje o 50 %. To spolu se sníženou spotřebou energie ušetřilo 860 000 Kč za rok. Přechodem na Mobil SHC Cibus došlo k poklesu teploty kompresoru o cca 12 oC, což dále prodlužuje životnost oleje.

6 500 000 Kč

Možná roční úspora

Přechod od stávajícího olejové náplně k Mobil SHC Cibus 150 přinesl výrobci okamžité výsledky.
Skvělá odlučitelnost vody napomáhá obsluze stroje rychle vyčistit odlučovač vody pod převodovkou. Tato vlastnost prodlužuje životnost oleje a snižuje celkovou spotřebu maziva. Navíc nedochází tak často k problémům s převodovkou a tím odpadá i nutnost zásahů údržby do chodu stroje. Tím se zvyšuje i výkonnost zařízení. S Mobil SHC Cibus 150 je díky sníženým nákladům na údržbu možno ušetřit např. až 6 500 000 Kč, jak vidíme na příkladu společnosti Sumitomo z Tennessee.

30 %

Prodloužení intervalu prohlídky

Přechod na Mobil SHC Gargoyle 80 POE umožnil francouzské jateční společnosti Abera prodloužit interval prohlídek o 30 % v porovnání s dříve používaným olejem. Společnost rovněž zaznamenala menší opotřebení všech součástek kompresoru. Spotřeba energie navíc klesla o 2 %.

NSF H1/h2

Klíčové schválení pro potravinářský průmysl

Všechny oleje řad Cibus, Glygole a plastická maziva Mobilgrease FM 101, FM 222 a Mobil SHC Polyrex 005 pro potravinářský průmysl odpovídají schválení NSF H1. Stejně tak i spreje Grease PTFE Spray, Silicone Spray, PTFE Spray, Chain Oil Spray a Penetrating Oil Spray.

 

3x

Delší interval výměny oleje

Implementace syntetického oleje Mobil Pegasus 1 naplnilo v polské firmě PGNiG (Polskie Górnictvo Naftowe i Gazownictwo S.A.) všechna očekávání související s provozem a údržbou. Mezi klíčové benefity patří třikrát delší interval výměny oleje – z 1 500 na 4 500 hodin. Tento interval se opírá o výsledky testu MobilServ Lubricant Analysis. Odhadované úspory dosáhnou v tříletém horizontu přibližně 3 226 000 Kč.

7 000 hodin

Interval výměny oleje

Poté, co společnost přešla u obou svých motorů na olej Mobil Pegasus 1005, podařilo se prodloužit interval výměny oleje na 7 000 hodin. To je více než trojnásobný interval oproti předchozím lubrikantům.
Pracovníci obsluhující zařízení rovněž uvádějí 30% snížení spotřeby oleje. Díky snížení spotřeby oleje, lepší ochraně zařízení a snížení nákladů na údržbu umožnil Mobil Pegasus 1005 uspořit společnosti přibližně 4 000 000 Kč ročně.

1 135 000 Kč

Roční úspora

Olej Mobil Pegasus 610 byl nasazen na 6 měsíční testování ve dvou thajských prasečích farmách Kasetsantirat a Raisam. Zpráva z následné tribologické analýzy uvádí, že olej byl i po 6 měsíčním používání stále v dobrém stavu. To snížilo náklady na nové díly, náklady na údržbu a minimalizovalo neplánované odstávky, čímž byla dosažena roční úspora 1 135 000 Kč.

40 %

Prodloužení intervalu mezi generálními revizemi

Použitím oleje Mobil Pegaus 805 dosáhla texaská společnost zpracovávající zemní plyn prodloužení doby mezi generálními revizemi kompresoru na 67 000 hodin, což představuje bezmála 40% nárůst. Společnosti se podařilo dosáhnout úspory ve výši téměř 900 000 Kč díky odloženým generálním revizím.

 

1 872 000 Kč

Navýšení výrobního potenciálu

Záměna stávajícího oleje produktem Mobil SHC 846 Ultra a řádně zdokumentovaný proces jeho výměny přinesly kýžený výsledek ruční úspory. Zredukovala se také interakce zaměstnance se zařízením, a to až o 24 hodin při výměně oleje. Tím se zmenšilo i riziko zranění. Zmenšil se i objem oleje k likvidaci až o 1500 litrů ročně a zároveň se prodloužil interval jeho výměny.

8 500 000 Kč

Možná roční úspora

Po přechodu na olej Mobil SHC 824 je možné ušetřit více než jednotky milionů, jak dokazuje zpráva jedné z Wyomingských společností. Důvodem je zejména snížení nároků na údržbu turbíny GE Frame 6B, úspora nákladů za filtry, a také zbytečného spalování syntetického plynu v době odstávky turbíny.

 

Jenbacher

N Oil 40

 • Vyroben pro současné i nové generace plynových motorů Jenbacher
 • Použitelný pro motory typu 2/3/4/6/9
 • Testovaný v rámci více než 160 000 hodin v ostrém provozu
 • Naplněn do více než 100 jednotek pro dlouhodobý monitoring
 • Vyvinut a schválen pro provoz v rámci vysoce přísných limitů

2x

Delší interval výměny oleje

Během dvouletého testování v provozu byly zjištěny následující výhody používání oleje Jenbacher N Oil 40:

 • Interval výměny oleje se průměrně zvýšil z 1900 hodin na 4300 hodin
 • Delší životnost filtru
 • Zkrácení času údržby a nižší počet manuálních zásahů
 • Zvýšená provozuschopnost motoru zvyšující produkční a ziskový potenciál
 • Méně odpadního oleje

40%

Snížení opotřebení ventilu

Rozsáhlé testování ukázalo, že použitím oleje Jenbacher N Oil 40 se snížilo opotřebení ventilu o 40 % ve srovnání se standardními schválenými oleji. Navíc bez potřeby výměny dalších dílů. Toto snížení míry opotřebení se projevuje v ochraně hlavy válce a prodloužením její životnosti mezi opravami.

Až 30%

Snížení nákladů životního cyklu

To zahrnuje veškeré náklady od pořízení až po ukončení provozu stroje včetně veškeré údržby, nákupu dílů, revizí, generálních oprav apod. Klíčová a často podceňovaná metrika, která ovlivňuje ekonomiku celkového provozu a návratnosti investic.

 

Přehled produktů Mobil

Mobil DTE PM řada

 • Mazání oběhových systémů průmyslových papírenských strojů
 • Aplikace vyžadující provoz oběhových systémů v širokém teplotním rozsahu
 • Systémy, které je nutné rychle spustit a bez prodlevy zapojit do provozu
 • Oběhové systémy mazání převodů a ložisek

Mobil DTE PM Excel

 • Mazání mokrých částí a lisové části, kalandru včetně suché části papírenských strojů Voith a Metso (Valmet).
 • Aplikace vyžadující provoz oběhových systémů v širokém teplotním rozsahu
 • Systémy, které je nutné rychle spustit a bez prodlevy zapojit do provozu
 • Oběhové systémy mazání převodů a ložisek

Mobilith SHC PM 460

Řada Mobilith SHC PM se stala celosvětově uznávanými výrobky mnoha provozovatelů papírenských strojů. Její pověst je založena na mimořádné kvalitě, spolehlivosti a osvědčené výkonnosti, kterou poskytuje.

Mobil SHC Cibus

Produkty řady Mobil SHC Cibus představují výjimečně účinná maziva pro hydraulická zařízení, kompresory, převody a ložiska, navržená tak, aby zajišťovala výjimečnou ochranu zařízení, dlouhou životnost a bezproblémový provoz v potravinářském a obalovém průmyslu. Tato maziva jsou složena z uhlovodíkových základových olejů a aditiv schválených FDA a NSF.

Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68

Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 je určen pro použití ve šroubových nebo v pístových kompresorech a doporučuje se v chladicích systémech, které používají čpavek jjako chladivo. I při nejtěžších provozní podmínkách je olej Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 odolný proti tvorbě úsad a snižuje možnost nebo brání ucpávání ventilů nebo filtrů.

Mobil Glygoyle

Řada plně syntetických olejů Mobil Glygoyle je speciálně navržena tak, aby výkonnostně překonávala ropné a syntetické PAO oleje v převodových aplikacích a kompresorech stlačujících uhlovodíkové plyny. Unikátní vlastnosti oleje umožňují přenos vyšších krouticích momentů u šnekových převodů a zároveň v mnoha případech snižují provozní teplotu oleje a prodlužují tak životnost těsnění, oleje a převodovek.

Mobilgrease FM

Víceúčelové plastické mazivo pro potravinářské stroje na zpracování a výrobu potravin, nápojů, farmaceutických a obalových materiálů. Zvláště vhodné pro mazání rotačních zařízení, ložisek pásových dopravníků, valivých ložisek při vysokém a rázovém zatížení, spojovacích článků a destiček atd.

Mobil SHC Polyrex 005

Plastické mazivo s nadprůměrnou účinností za nízkých i vysokých teplot, určené pro centrální mazací systémy aplikací provozovaných při nízkých teplotách, např. mazací boxy apod. Doporučená provozní teplota -30 °C až 170 °C.

Mobil Pegasus 1107

Nejnovější generace výkonného oleje vyvinutého pro soudobé vysoce výkonné nízko emisní čtyřtaktní plynové motory s nejvyššími úrovněmi ochrany. Vhodný ale i pro starší modely motorů. Mimořádná oxidační stabilita a odolnost proti nitraci.

Mobil Pegasus 1005

Olej pro motory na zemní plyn s nejmodernější technologií aditiv. Olej zvlášť vhodný pro soudobé čtyřtaktní motory s co možná největší úrovní ochrany při vysokém výkonu a malé produkci emisí. Nízký výskyt úsad a prodloužení intervalů výměny.

Mobil Pegasus 610

Vysoce účinný olej pro plynové, středně a vysokootáčkové čtyřtaktní motory spalující korozivní plyny s vysokým obsahem škodlivin, jako jsou sirovodík a halogenidy.

Mobil DTE 732

Prémiové turbínové mazivo bez obsahu zinku speciálně vyvinuté pro použití v parních a plynových turbínách. Vynikající teplotní a oxidační stabilita.

Mobil Teresstic

Mobil Teresstic T je řada vysoce kvalitních turbínových oběhových mazacích olejů určená pro širokou škálu průmyslových aplikací. Tato kategorie výrobků se používá v parních turbínách, lehce namáhaných stacionárních plynových turbínách a v oběhových systémech.

Mobil SHC 824

Olej pro použití v nejnáročnějších provozních podmínkách průmyslových turbín, u kterých je předepsána TOST životnost 10 000 hodin. Jsou doporučovány pro pozemní plynové turbíny do 3000 HP (2206,5 kW) používané jako záložní zdroje energie a pro systémy s kombinovaným cyklem (plyn/pára). Olej má mimořádnou tekutost za nízkých teplot a výjimečnou odolnost proti degradaci za vysokých teplot.

Jenbacher N 40

Jedná se o vysoce výkonný olej, svým složením určený pro současnou i budoucí generaci motorů na zemní plyn Jenbacher.  Bylo potvrzeno, že složení motorového oleje Jenbacher N Oil 40 poskytuje prodloužení jeho životnosti a životnosti filtrů na dvojnásobek a snižuje celkové náklady životnosti až o 30% v porovnání s běžnými schválenými motorovými oleji. Olej Jenbacher N Oil 40 může pomoci udržet motory Jenbacher déle v provozu a přitom jeho čistota, potvrzená spolehlivost, výborná záloha alkality a retence vyúsťuje ve zvýšení produktivity.

 

Mobil Conversion Allowance™

Abychom vám při přechodu na syntetické oleje Mobil SHCTM odlehčili, připravili jsme si pro vás společně se společností ExxonMobil program zpětného rabatu nazvaný Mobil SHCTM Conversion Allowance.

Přechod na syntetické oleje s sebou ovšem nese i řadu dalších výhod, a to např.:

 • Dlouhodobá finanční úspora
 • Prodloužení intervalu výměny oleje
 • Snížení energetických nákladů a emisí
 • Úspora na údržbě
 • Navýšení výrobního potenciálu

Začněte šetřit již dnes. Chcete vědět víc?

Napište nám

O nás

Jsme Maier & Korduletsch Maziva, jediný český autorizovaný distributor olejů a maziv značky Mobil již od roku 2011. Co ale konkrétně znamená autorizace a proč je důležitá i pro vás?

Celý proces je veden a kontrolován samotným výrobcem, společností ExxonMobil, která jednou za dva roky provádí audit našich skladových zásob a našich logistických a obchodních aktivit. Zjišťuje si tím, zdali nedochází k nesprávnému skladování či stáčení produktů do jiných balení, než která máme povolena (cisterna -> IBC 1000l) a zda provádíme veškeré obchodní činnosti v souladu s pravidly ExxonMobil.Proto si můžete být jistí, že všechny produkty, které si u nás objednáte, pochází přímo z výroby ExxonMobil.

Dalším hodnotícím kritériem pro získání autorizace jsou obchodní zástupci. Naši obchodně-techničtí zástupci jsou zkušenými odborníky, kteří dokáží poradit při výběru nejvhodnějšího oleje či maziva přímo pro konkrétní aplikaci. A pokud si čirou náhodou neví rady nebo potřebují konzultaci pro řešení složitějších problémů, přizvou si na pomoc naše Distributor Lubes Engineery.

Za posledních 10 let jsme i přes nečekané zásahy vyšší moci, jako byl např. požár ve výrobě společnosti Lubrizol – klíčového dodavatele aditiv či pandemie COVID-19 dokázali, že zvládneme ustát opravdu mnohé výzvy. To nám vyjma prodlužování autorizace přineslo v posledních letech i dvě ocenění společností ExxonMobil:

2019 – Circle of Excellence - Best Performance Awards - Winners

2020 – Circle of Excellence - Best Performance Awards - Highly Commended

Dodání do 24 h

Jediný autorizovaný distributor v ČR

Profesionální tým

Maier & Korduletsch Maziva – Partnerství, které nedrhne

Kontakt

Sídlo firmy:
Vodňanská 375
383 01  Prachatice

Tel.: +420 380 601 028
Fax: +420 380 601 029
Souhlasím se zpracováním osobních údajů