Výhody Jenbacher

Jenbacher

N Oil 40

  • Vyroben pro současné i nové generace plynových motorů Jenbacher
  • Použitelný pro motory typu 2/3/4/6/9
  • Testovaný v rámci více než 160 000 hodin v ostrém provozu
  • Naplněn do více než 100 jednotek pro dlouhodobý monitoring
  • Vyvinut a schválen pro provoz v rámci vysoce přísných limitů

2x

Delší interval výměny oleje

Během dvouletého testování v provozu byly zjištěny následující výhody používání oleje Jenbacher N Oil 40:

  • Interval výměny oleje se průměrně zvýšil z 1900 hodin na 4300 hodin
  • Delší životnost filtru
  • Zkrácení času údržby a nižší počet manuálních zásahů
  • Zvýšená provozuschopnost motoru zvyšující produkční a ziskový potenciál
  • Méně odpadního oleje

40%

Snížení opotřebení ventilu

Rozsáhlé testování ukázalo, že použitím oleje Jenbacher N Oil 40 se snížilo opotřebení ventilu o 40 % ve srovnání se standardními schválenými oleji. Navíc bez potřeby výměny dalších dílů. Toto snížení míry opotřebení se projevuje v ochraně hlavy válce a prodloužením její životnosti mezi opravami.

Až 30%

Snížení nákladů životního cyklu

To zahrnuje veškeré náklady od pořízení až po ukončení provozu stroje včetně veškeré údržby, nákupu dílů, revizí, generálních oprav apod. Klíčová a často podceňovaná metrika, která ovlivňuje ekonomiku celkového provozu a návratnosti investic.

 

Výhody olejů Mobil

Reálné výsledky případových studií z provozů v daných odvětvích.

Kontakt

Sídlo firmy:
Vodňanská 375
383 01  Prachatice

Tel.: +420 380 601 028
Fax: +420 380 601 029
Souhlasím se zpracováním osobních údajů