Výhody v papírenství

25 %

Prodloužení servisního intervalu

Servisní interval na sítech papírenských strojů se po přechodu na Mobil SHC Polyrex 462 v porovnání s konkurenčními minerálními mazivy prodloužil u testované společnosti až o 25 %. Mazivo nyní hladce proudí mazacím systémem a nezpůsobuje žádné ucpávání úsadami. Barva maziva na výstupu indikuje velmi nízkou oxidaci a degradaci maziva.

3 726 000 Kč

Úspora v údržbě

Německý výrobce papírových ubrousků po přechodu na syntetický olej Mobil SHC Gear 220 zaznamenal, že se na jeho strojích výrazně omezily vibrace ložisek a tím i jejich poruchovost. To vedlo k úspoře spotřeby náhradních dílů i práce údržby v porovnání s minerálním olejem používaným v minulosti. Zákazník také mj. uvedl, že díky používání syntetického oleje dochází k sedmiprocentní úspoře energie.

16 000 h

Dosažených hodin intervalu výměny oleje

Plně syntetický kompresorový olej Mobil SHC Rarus 46 umožnil papírenské společnosti z Ohia zdvojnásobit interval výměny oleje v kompresoru Quincy QSI 1500 z 8 až na 16 000 hodin. Zároveň výrazně zvýšil čistotu kompresoru, čímž společnosti ušetří přibližně 120 000 Kč ročně.

6.5 %

Celková úspora energie

Společnost Smurfit Kappa se rozhodla pro změnu oleje v převodovkách.
Nižší tření a skvělá viskozita kapaliny umožnila úsporu energie až o 6.5 % v porovnání s předchozími měřeními.
Syntetický olej Mobil SHC 632 oproti předchozímu požívanému minerálnímu oleji také snížil teplotu převodovky o 8,4 °C což navíc významně prodloužilo i životnost zařízení.
Tato změna přinesla firmě úsporu až 80 000 Kč ročně na jedné převodovce. Došlo i k snížení emisí vypouštěných do ovzduší o 20 tun CO2 ročně.

 

Kontakt

Sídlo firmy:
Vodňanská 375
383 01  Prachatice

Tel.: +420 380 601 028
Fax: +420 380 601 029
Souhlasím se zpracováním osobních údajů