Výhody v potravinářství

2x

Prodloužený interval výměny oleje

Přechod na Mobil SHC Cibus 46 umožnil na kompresoru Atlas Copco prodloužit životnost oleje a dosáhnout intervalu výměny oleje o více než 4 000 hodin. Zdvojnásobení intervalu výměny oleje v důsledku snížilo objem nákupu oleje o 50 %. To spolu se sníženou spotřebou energie ušetřilo 860 000 Kč za rok. Přechodem na Mobil SHC Cibus došlo k poklesu teploty kompresoru o cca 12 oC, což dále prodlužuje životnost oleje.

6 500 000 Kč

Možná roční úspora

Přechod od stávajícího olejové náplně k Mobil SHC Cibus 150 přinesl výrobci okamžité výsledky.
Skvělá odlučitelnost vody napomáhá obsluze stroje rychle vyčistit odlučovač vody pod převodovkou. Tato vlastnost prodlužuje životnost oleje a snižuje celkovou spotřebu maziva. Navíc nedochází tak často k problémům s převodovkou a tím odpadá i nutnost zásahů údržby do chodu stroje. Tím se zvyšuje i výkonnost zařízení. S Mobil SHC Cibus 150 je díky sníženým nákladům na údržbu možno ušetřit např. až 6 500 000 Kč, jak vidíme na příkladu společnosti Sumitomo z Tennessee.

30 %

Prodloužení intervalu prohlídky

Přechod na Mobil SHC Gargoyle 80 POE umožnil francouzské jateční společnosti Abera prodloužit interval prohlídek o 30 % v porovnání s dříve používaným olejem. Společnost rovněž zaznamenala menší opotřebení všech součástek kompresoru. Spotřeba energie navíc klesla o 2 %.

NSF H1/h2

Klíčové schválení pro potravinářský průmysl

Všechny oleje řad Cibus, Glygole a plastická maziva Mobilgrease FM 101, FM 222 a Mobil SHC Polyrex 005 pro potravinářský průmysl odpovídají schválení NSF H1. Stejně tak i spreje Grease PTFE Spray, Silicone Spray, PTFE Spray, Chain Oil Spray a Penetrating Oil Spray.

 

Kontakt

Sídlo firmy:
Vodňanská 375
383 01  Prachatice

Tel.: +420 380 601 028
Fax: +420 380 601 029
Souhlasím se zpracováním osobních údajů